Velkommen til Terslev børnehus hjemmeside

 

Terslev Børnehus er en aldersintegreret daginstitution med børn i alderen 0-9 år. Institutionen ligger i en mindre landsby, Terslev, ca 7 km fra Haslev.

Terslev Børnehus er en "udelivsinsttution". Vores kendetegn er, at vi bruger hovedparten af vores tid og fokus i udemiljøet. Vi er rigtig meget ude - i al slags vejr. Vi har modtaget Friluftsrådets mærkningsordning "Det grønne flag" 4 år i træk. Baggrunden for flaget er Terslev Børnehus´ indsats i natur- og miljøprojekter, "Grønne spirer", hvor udeliv, naturoplevelser, miljøforståelse og arbejdet med lærerplaner i uderummet er i centrum. Desuden giver udelivspædagogikken sunde, glade og motorisk stærke børn, der leger, kravler, løber, hopper mm.

Udelivspædagogikken er en del af Terslev Børnehus samlede sundhedsprofil. Vi har desuden særlig fokus på kost og bevægelse. Vi har kostpolitik og bliver i sommeren 2013 DGI-certificeret som idræt, leg og bevægelses-institution.

At blive certificeret som en idræts, leg og bevægelsesinstitution kræver et bevidst tilvalg af en aktiv hverdag, hvor dygtige og engagerede personaler optræder som rollemodeller og viser og udstråler glæde ved leg og bevægelse

Terslev Børnehus ønsker gennem idræt, leg og bevægelse, samt udeliv og fokus på sund kost, at skabe aktive, kreative og sunde børn. Ved at give barnet mange succesoplevelser og fællesskabsfølelse oplever det glæden ved bevægelse og sund levevis og bringer denne glæde med sig videre i voksenlivet.

Vi kan kontaktes på:

  • Katja mobil(leder): 56 20 42 28

Vuggestuen:

  • Sommerfuglene: 56 20 42 25
  • Brumbasserne og guldsmedene: 56 20 42 26

Børnehaven:

  • Græshopperne og Ulveholdet: 56 20 42 20

SFO: 56 20 42 24

SFO II og III: 56 20 42 23


Relaterede links
Faxekommune.dk
Dagtilbudsloven
Indmeldelse/udmeldelse